Ajankohtaista

Nuiorisoseuran kerhot alkanut

Männikön kouluyhdistys

Männikön koulussa toimii aktiivinen kouluyhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

-edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

-auttaa koteja ja koulua luomaan lapsille hyvä oppimis-ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä

-tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa

 

Männikön kouluyhdistyksen johtokunta v 2009-2011:

Sari Antelo

Jaana Alakarhu

Mikko Ala-Kortesmaa

Satu Haapsaari

Esa Rintala

Kari Fränti

Johanna Vuorenmaa

 

 

Meihin voit ottaa yhteyttä kouluun ja oppilaisiin liittyvissä asioissa. Otamme mielellämme vastaan vanhemmilta ajatuksia ja ideoita asioista, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia!