Ajankohtaista

Maanantaisin seuralla lapsille sporttikerho klo 18.00

Männikön kouluyhdistys

Männikön koulussa toimii aktiivinen kouluyhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

-edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

-auttaa koteja ja koulua luomaan lapsille hyvä oppimis-ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä

-tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa

 

Männikön kouluyhdistyksen johtokunta v 2020-

Sari Antelo

Elina Nodman

Anssi Karhu

Jaakko Ojanperä

Terhi Luomala-Barry

Riikka Puistikko

Tanja Ala-fossi

Nitta Sääkslahti

 

 

Meihin voit ottaa yhteyttä kouluun ja oppilaisiin liittyvissä asioissa. Otamme mielellämme vastaan vanhemmilta ajatuksia ja ideoita asioista, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia!